księgowość warszawa ochota

Nie prowadź samodzielnie księgowości we własnej firmie, polecamy

Kilka faktów o podatku CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych (ang.

CIT ? Corporate Income Tax) ? podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) ? rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne. Po raz pierwszy w Polsce podatek został wprowadzony ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r.

Nowa ustawa dotycząca tego podatku została uchwalona 15 lutego 1992 r. (Dz. U.
z 2014 r.
poz. 851), akt ten obowiązuje do dnia dzisiejszego. Oprócz tej ustawy istnieje jeszcze szereg rozporządzeń normujących tę kwestię, wydanych przez Ministra Finansów. Podatnikami tego podatku są wszelkie osoby prawne, niezależnie od faktu w jaki sposób osobowość tę nabyły, a także spółki kapitałowe w organizacji i spółki komandytowo-akcyjne. Podmiotami tego podatku mogą być też jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej(np.

partnerskich, komandytowych), z wyjątkiem spółek niemających zdolności prawnejŹródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_prawnych

Czy księgowość w firmie jest prosta?

Jeśli od niedawna prowadzisz własną działalność gospodarczą, z pewnością musisz mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Pozyskiwanie klientów i ich obsługa leżą w kręgu Twoich głównych zainteresowań, ale poszukujesz także możliwości zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy.

Jednym z pomysłów może być samodzielne rozliczanie rachunkowości.

Musisz zdać sobie jednak sprawę, iż jest to zajęcie trudne i odpowiedzialne.

Zatrudniając firmę to ona ponosi konsekwencję wszystkich wykonywanych operacji księgowych, a także przyjmuje kontrole z urzędów.
Korzystając z jej usług nie musisz także być na bieżąco z nieustannie zmieniającymi się przepisami prawa, co jest niewątpliwym atutem.

Definicja PIT

księgowość warszawa ochota
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang.
Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) ? podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. "PIT" to również nazwa druków urzędowych udostępnianych w Polsce przez Ministerstwo Finansów, na których podatnicy składają deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów osobistych. Obecnie na świecie wykształciły się dwa podstawowe typy podatków dochodowych: podatek cedularny znany też jako podatek analityczny i podatek globalny, określany jako syntetyczny czy unitarny. Podatek cedularny powstał w Anglii w 1842 r.
W konstrukcji tego podatku wszystkie dochody zostały podzielone na 5 tzw.
ceduł ? grup (z użytkowania własności, z kapitału, z wolnej działalności zarobkowej, pozostałych dochodów z kapitałów, z płac i pensji urzędniczych), które były obciążone różnymi stawkami proporcjonalnymi w poszczególnych cedułach. Później Lloyd George w latach 1909?1910 wprowadził tzw.
super-tax (dochodu globalnego) ? który obejmował sumy nadwyżek dochodów osiągniętych z poszczególnych ceduł, podlegających ponownemu opodatkowaniu, ale już według skali progresywnej.
Taki wzór mieszany systemu podatkowego ukształtował się też w takich krajach jak: Francja, Belgia i Włochy.
W Polsce taki charakter miał w latach 1950?1971 podatek dochodowy płacony przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej. W 1891 r. opracowano w Prusach tzw.
globalny podatek dochodowy.

Podatek ten obejmował cały dochód jednostki, bez względu na źródło jego pozyskania.

W podatku globalnym nie ma podziału podstawy opodatkowania na dochody z poszczególnych źródeł, a jest nią suma dochodów.

Podstawą opodatkowania był w tym systemie tzw.

czysty dochód, w niektórych jednak przypadkach (np.

w przypadku opodatkowania pracy najemnej i działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek), sposób ustalania dochodów z poszczególnych źródeł przychodów mógł być zróżnicowany.

Austria, wprowadziła podatek dochodowy globalny na własnych terenach w latach 1896?1898. Globalny charakter miał też przedwojenny polski państwowy podatek dochodowy oraz ma go obecnie obowiązujący podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_dochodowy_od_os%C3%B3b_fizycznych.