Obsługa prawna przedsiębiorstw stanowi dziś nieodzowny element ich funkcjonowania - dowiedz się więcej, odwiedź

Czy stała obsługa to obsługa kompleksowa?

rejestracja firmy katowiceStała obsługa prawna polega na tym, że uzyskujesz pomoc prawną zgodnie ze stałą umową za uzgodnione miesięczne wynagrodzenie. Czy stała obsługa jest tym samym co kompleksowa? Nie zawsze.

Stała ? oznacza, że nie musisz do poszczególnych spraw szukać pełnomocnika ? masz zapewnioną pomoc zgodnie z umową.

Umowa może określać zakres spraw, z jakimi możesz się zwrócić do pełnomocnika albo ustalać np. limit godzin w miesiącu, w ramach których prawnik udzieli pomocy w ramach ustalonego wynagrodzenia.
Jeśli przekroczysz limit ? godziny będą dodatkowo płatne, przy czym z reguły stawka poza pakietem jest wyższa niż ta, która wychodzi średnio z rozliczenia ryczałtowego.
Podsumowując ? najpełniejszą opcją stałej obsługi jest obsługa kompleksowa ? dotyczy wszystkich rodzajów spraw, ale wysokość wynagrodzenia może być ustalona w różny sposób.

Wynagrodzenie mieszane

rejestracja firmy katowice Kompleksowa obsługa prawna to obsługa pełna.

Nie zmienia to jednak faktu, że ilościowo może zostać ograniczona, co ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, które trzeba zapłacić pełnomocnikowi.

Najdroższą opcją jest obsługa pełna ? płaci się co miesiąc stałą, dość wysoką kwotę, ale nie ma ograniczeń co do ilości przepracowanego czasu ? to tzw. ryczałt.

Można ustalić, że wynagrodzenie obejmuje np.

10 godzin w miesiącu, a pozostałe godziny są dodatkowo płatne -to tzw.

wynagrodzenie mieszane.

Stawka za każdą kolejną godzinę jednak z reguły jest wyższa niż wynikająca z pakietu.
Trzecia opcja jest po prostu ustaloną stawką godzinową.

Którą opcję wybrać? To zależy od Twoich potrzeb.

Jeśli co miesiąc masz dużo spraw - lepsze jest wynagrodzenie ryczałtowe, ale jeśli masz problem prawny raz na jakiś czas ? wybierz rozliczenie godzinowe.

Kto może zastępować przedsiębiorce przed sądem?

Co może dla Ciebie zrobić prawnik w firmie? Może podpowiedzieć, jakie rozwiązanie wybrać, gdy powstał problem prawny i jakie są tego rodzaju konsekwencje.
Może napisać pismo, umowę, regulamin i inne, a także zaopiniować te, które dostałeś od kontrahenta.
Jeśli jest profesjonalnym pełnomocnikiem, może prowadzić sprawy sądowe i zastępować Cię na rozprawach. Pracownik, który nie jest profesjonalnym pełnomocnikiem, jeśli należy to do zakresu jego obowiązków, także może Cię zastępować w sądzie, ale należy zwrócić uwagę, że nie jest on profesjonalistą.
Rzadko kiedy zna meandry prawa i może sobie nie poradzić sobie z postępowaniem sądowym.
Skutki obciążają Ciebie. Profesjonalny pełnomocnik to radca prawny i adwokat.
Z reguły są to osoby po aplikacji ? specjalnym około trzyletnim szkoleniu, podczas którego uczą się zarówno teorii, jak i praktyki.
Następnie zdają egzamin zawodowy oraz po wpisaniu na specjalne listy, mogą wykonywać zawód radcy prawnego lub adwokata.
Warto pamiętać, że obowiązuje ich tajemnica zawodowa oraz zasady etyki zawodowej, co nie zawsze ma zastosowanie w przypadku prawników, tj.

osób, które ukończyły prawo. Kogo wybrać? Wybór należy do Ciebie.

Z reguły profesjonalny pełnomocnik będzie droższy od prawnika, ale też są to osoby po egzaminie państwowym, z doświadczeniem i wiedzą.

Poza tym mają praktykę w występowaniu przed sądami.
Możesz zatem oczekiwać wyższej jakości obsługi szerszego jej zakresu..