serwis pomp hydraulicznych

Bardzo ważne sprzęty nie tylko budowlane

serwis pomp hydraulicznych Chociaż większość zapytanych o to osób odpowiedziałaby, że hydraulika siłowa i naprawa maszyn budowlanych to przede wszystkim operacje związane z przywracaniem do pełniej sprawności sprzętów takich, jak na przykład walce, to jednak rzeczywisty stan rzeczy trochę odbiega od takiego spojrzenia.
Urządzenia hydrauliczne są zamontowane nie tylko maszynach, które wykonują prace budowlane, ale i w innych sprzętach, z którymi może stykamy się na co dzień, ale mimo to nawet nie mamy pojęcia, że w swojej budowie zawierają one na przykład siłowniki hydrauliczne.

Aby w pełni korzystać z możliwości tych urządzeń należy cyklicznie, najczęściej raz do roku dokonywać specjalnego przeglądu sprzętu.

Taki przegląd musi być wykonany przez specjalistę w tym zakresie.

Pompy wielotłoczkowe

Pompa wielotłoczkowa jest urządzeniem hydraulicznym używanym głównie w napędach hydraulicznych.
Pompa wielotłoczkowa składa się z kilku lub kilkunastu małych pomp tłokowych umieszczonych w jednym korpusie.

Pompy wielotłoczkowe dzielą się na promieniowe (rys.

1) i osiowe (rys.

2).

W obydwu przypadkach zasada działania jest ta sama.

Tłoczki pompy (1) umieszczone w korpusie (2) opierają się na pochylonej tarczy (3) (w pompie osiowej) lub na mimośrodowym pierścieniu (3) w pompie promieniowej. Obrotowy ruch pierścienia lub tarczy wymusza ruch posuwisto-zwrotny tłoczków co powoduje zasysanie i tłoczenie cieczy. Pompy wielotłoczkowe nie są wyposażone w zawory.

Ich rolę spełniają tarcza rozdzielcza (4) w pompie osiowej lub wałek rozdzielczy (4) w pompie promieniowej.

Obracają się wraz z pierścieniem lub tarczą przyłaczając przestrzenie robocze cylinderków na przemian do przewodu ssawnego (5) lub tłocznego (6).

Jak działa Silnik hydrauliczny?

Silnik hydrauliczny ? silnik zamieniający energię potencjalną lub / i kinetyczną cieczy w energię mechaniczną.
Zasada jego działania jest odwrotnością pracy pompy hydraulicznej ? zamienia on wysokie ciśnienie na siłę mechaniczną w ruchu obrotowym.
Elementy robocze są takie same jak w pompie hydraulicznej, dlatego też stosowane są silniki hydrauliczne zębate i wielotłoczkowe.
Konstrukcja silnika pozwala na wykorzystanie go jako urządzenia zasilającego.
Wytwarza on wtedy ciśnienie niezależnie od kierunków obrotów wałka napędowego. Silniki hydrauliczne dzielą się na: silniki hydrostatyczne, w których na energię mechaniczną zamieniana jest energia potencjalna (ciśnienia) cieczy, silniki hydrokinetyczne, w których na energię mechaniczną zamieniana jest energia kinetyczna (przepływu) cieczy. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Silnik_hydrauliczny
.