Co to jest nagrzewnica?

wypożyczalnia nagrzewnic mobilnych wypożyczalnia nagrzewnic mobilnych
Podział nagrzewnic Ze względu na przeznaczenie: n. pomieszczeniowe - stosowane w pomieszczeniach/domach n.
samochodowe - stosowane w samochodach n.
przemysłowe - stosowane w procesach produkcyjnych, itp. Ze względu na budowę: stacjonarne.