Farmacja, jak każda inna gałąź handlu i produkcji zmuszona jest robić odpowiednie analizy rynkowe przed wypuszczeniem produktu na sprzedaż.

Korzystają z firm takich jak i na podstawie tych badań decydują, czy będzie opłacalny dany produkt, czy nie.

Dzisiaj o statystyce i nie tylko.

Wykorzystanie danych statystycznych w pracach magisterskich

profesjonalne opracowania statystyczneprofesjonalne opracowania statystyczneDane statystyczne wykorzystywane są w pracach magisterskich.

Po wyniki badań ankietowych sięgają zarówno studenci socjologii, jak i politologii czy nawet teologii.

W większości przypadków autorzy prac magisterskich sami przeprowadzają badania ankietowe wśród wybranych przez siebie respondentów, a potem starają się poddać je analizie.

Do przeprowadzenia takiej analizy zostają dokładnie przygotowani przez zajęcia, w których uczestniczą w czasie trwania studiów.

W przeciwnym razie muszą sięgać po badania statystyczne przeprowadzane i analizowane przez inne osoby, a informacja o tym musi znaleźć się w pisanej pracy.
Trzeba zaznaczyć, że prace magisterskie pisane na podstawie badań statystycznych posiadają ogromną wartość, ponieważ wprost nawiązują do codziennego życia.

Wikipedia i próba statystyczna

Próba statystyczna ? zbiór obserwacji statystycznych wybranych (zwykle wylosowanych) z populacji. Zwykle stosuje się tzw.
próbę losową, definiowaną formalnie w teorii statystyki jako ciąg zmiennych losowych o rozkładzie takim jak rozkład populacji. Czasem, np.
gdy istotne jest zbadanie również pewnej podpopulacji o niewielkiej liczebności, stosuje się próby ważone, w których elementy populacji mogą różnić się prawdopodobieństwem wejścia do próby.

Wymaga to wprowadzenia wag poszczególnych obserwacji podczas analizy takiego zbioru danych.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Próba_statystyczna

Graficzne przedstawienie wyników

Wyniki badań statystycznych i innych analiz najlepiej przedstawić w formie graficznej.

Z takie wykresu łatwiej odczytamy potrzebne dane niż z wielokolumnowej tabeli- to oczywiste.

Współcześnie przedstawianie wyników badań w taki sposób, czyli jak najbardziej przystępny, umożliwia różne oprogramowanie.
Obecnie większość tych programów bazuje na rozwiązaniach mobilnych i przez internet, aby dane były jak najszerzej dostępne. O tym jakie dane najlepiej przestawić w formie wygodnego wykresu decyduje już sam rodzaj badań oraz metoda statystyczna, która może się różnić w zależności od zleconego badania.
Im więcej danych jest do przedstawienia tym bardziej forma graficzna staje się oczywistym wyborem, jednak i to ma swoje granice i nie zawsze okazuje się być praktyczne i zasadne..

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: