Odbity promień trafia do dalmierza i

geodeci malbork
Współcześnie w pomiarach terenowych używane są jeszcze (bo stosuje się coraz częściej pomiary RTK) tachimetry elektroniczne (inna ich nazwa to Total Station).
W oparciu o elektroniczny pomiar kątów - poziomego i pionowego oraz elektrooptyczny (lub laserowy) pomiar odległości.

W efekcie pomiaru uzyskuje się zarówno informacje o odległości poziomej jak i współrzędnych mierzonego punktu.

Do pomiaru odległości w tachimetrze elektronicznym wykorzystywany jest najczęściej pryzmat (lub ich zestaw), od którego zostanie odbita fala wysyłana przez dalmierz fazowy zamontowany w instrumencie.

Odbity promień trafia do dalmierza i na podstawie różnic faz obliczana jest odległość (w zakresie od metra do kilku kilometrów).

Obecnie coraz popularniejsze są tachimetry elektroniczne bezlustrowe, które umożliwiają pomiar odległości bez użycia pryzmatu dalmierczego.
Fala lub impuls ulega odbiciu od mierzonego przedmiotu (lub folii odblaskowej), dzięki czemu otrzymujemy odległość do punktów niedostępnych (maksymalnie 200?300 metrów).
Taka technika pomiarowa jest ostatnio często wykorzystywana np.
w pomiarach zabytkowych wnętrz budynków przy użyciu geodezyjnych skanerów 3D.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tachimetr

wdrażaniem Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Urząd zajmuje się m.in.
wdrażaniem Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.

ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE).

Do prac Urzędu należy też wdrażanie projektów w ramach 7.
Osi Priorytetowej ?Społeczeństwo informacyjne ? budowa elektronicznej administracji? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: GBDOT, GEOPORTAL2, ISOK, TERYT 2, ASG-EUPOS i POKL INSPIRE.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Główny_Geodeta_Kraju

Cytat z Wikipedii, hasło: Geodeta

geodeci malbork
Geodeta ? nazwa zawodu, osoba zajmująca się geodezją. Przed II wojną światową zawód geodety oznaczał osobę zajmującą się geodezją jako dyscypliną naukową (dziedziną wiedzy).
Natomiast osoba zajmująca się miernictwem, wykonująca prace geodezyjne związane z pomiarami małych powierzchni (geodezja niższa), była określana mianem mierniczego przysięgłego i była osobą wykonującą zawód zaufania publicznego.

Taki podział należał do polskiej tradycji i został zmieniony z powodów politycznych po 1945 roku.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Geodeta.

Dodane: 27-08-2017 02:31

Tagi: geodezja geodeta budownictwo usługi Malbork Sztum

Widok do druku:

geodeci malbork

Poprzednie wpisy:

Następne wpisy: